Jolka w Nuknicy

Fota

Tule namakaće fota Jolki zašłych lět

Wideja

Tu smy wam někotre wideja zestajeli. Pod rubriku BEST OF JOLKA smy někotre wjerški zašłych programow zjimali. W rubrice ARCHIW namakaće kompletne wideja zašłych programow …

Prošu playlist wuzwolić: